R.K. Basisschool St.Aloysius

Adres:
Kerkstraat 32
Postcode/Plaats:
3741 AK Baarn
Telefoonnummer:
035 5412641
"Waar we op eigen wijze samen groeien"

De school:
De Aloysiusschool bestaat al meer dan 120 jaar en is sinds 1921 gevestigd in het huidige gebouw aan de Kerkstraat. Het is een authentiek gebouw met veel ruimte en moderne onderwijsfaciliteiten. De Aloysius heeft ongeveer 180 leerlingen met
12 groepen en is een afspiegeling van de Baarnse samenleving.


Identiteit en doelstelling:
De Aloysiusschool is een katholieke en vreedzame school. Deze identiteit is terug te vinden in de omgang met elkaar, de catecheseprojecten en de vieringen. De school staat ook open voor kinderen van andere gezindten of kinderen van niet godsdienstige ouders.
Binnen bovengenoemde sfeer is onze school een leefgemeenschap, waar kinderen niet alleen kennis opdoen op het gebied van rekenen, taal, lezen en andere vakgebieden, maar zich ook als individu ontwikkelen op het gebied van zelfstandigheid en zelfvertrouwen, waar kinderen leren op een goede manier met elkaar om te gaan, rekening houdend met een multiculturele samenleving.
Deze ontwikkeling kan alleen maar plaatsvinden als het kind zich op school veilig, geborgen en begrepen voelt.

Het motto "SAMEN SCHOLEN, SAMEN LEVEN" van Het Sticht sluit aan bij ons Vreedzame profiel en onze missie "Waar we op eigen wijze samen groeien"
Het onderwijs wordt gegeven volgens het basisleerstof-jaarklassensysteem. In dit systeem is de differentiatie een belangrijk element. Dit houdt in, dat binnen een jaargroep dezelfde leerstof wordt aangeboden. De kinderen verwerken deze stof zoveel mogelijk op eigen niveau.
Vakleerkrachten verzorgen de lessen Kunst en cultuur en Muziek.
De kernwaarden van Het Sticht 'saamhorig', 'bewust' en 'professioneel zijn terug te zien in onze onderwijskeuzes en de specialismes van leerkrachten.

Zorgstructuur:
Alle leerlingen van de school worden het gehele schooljaar goed gevolgd door middel van observaties, toetsen, enzovoort.

Wij werken samen met externe organisaties om specialistische zorg voor de kinderen zo passend mogelijk te maken. In de school zit bijvoorbeeld een logopediepraktijk "Praatmaat" en "Intraverte" een praktijk voor ondersteuning bij vragen op het gebied van bewegen en gedrag.

Meer informatie?
Heeft u belangstelling voor onze school, neem dan contact op voor het maken van een afspraak.