Raad van Toezicht

Samenstelling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen. De zittingstermijn is maximaal 2 periodes van 4 jaar.
Vacatures voor de raad van toezicht worden openbaar bekend gemaakt.

Dhr. Dr. A.C. Meijer (Sander) voorzitter, remuneratiecommissie,
Dhr. J. Jonkers (Jelle) financiŽle commissie,
Mevr. Ir. T. Luiten (Titia) financiŽle commissie,
Dhr. Dr. L.S.J.M. Henkens (Leon) commissie onderwijskwaliteit,
Dhr. R. IJntema (Reinier) commissie onderwijskwaliteit,
Dhr. P. 't Hart (Paul) remuneratiecommissieDe Raad van Toezicht is te benaderen via
: info@hetsticht.nl