Werken bij Het Sticht

Het Sticht heeft het personeelsbeleid hoog in het vaandel staan. Naast het goed uitvoering geven aan primaire arbeidsvoorwaarden kent Het Sticht uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Het Sticht biedt goede begeleiding aan het personeel. Daarnaast wordt professionalisering gestimuleerd en wordt de medewerker gezien en gehoord.

Werken bij Het Sticht

Het Sticht heeft ongeveer 200 medewerkers in dienst: onderwijzend personeel, ondersteunend personeel en directie-leden. Wij verwachten dat medewerkers primair zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling vanuit de gedachte van "een leven lang leren". Leerkrachten leveren een belangrijke bijdrage aan het geven van onderwijs en zijn eveneens belangrijk voor het onderwijs op de gehele school. Het Sticht wil als werkgever een faciliterende en/of aanjagende rol vervullen. Het Sticht wil dat alle medewerkers zich verder en blijvend ontwikkelen en faciliteert werkgerelateerde opleidingen. Aandachtspunt daarbij is dat er naast verhoging van kennis ook actief gewerkt wordt aan het meer tussen scholen delen van die kennis. Samen scholen, samen leven is immers onze visie.

Dit betekent dat Het Sticht:
1. Stuurt op voortdurende professionalisering van alle medewerkers.
2. Uitvoering geeft aan "Goed werkgeverschap" in alle facetten van personeelsbeleid.

Op het bestuursbureau is een stafmedewerker personeel werkzaam die specifiek belast is met het adviseren en ondersteunen van personeel, directie en bestuur m.b.t. de uitvoering van het personeelsbeleid en de arbeidsrechterlijke en rechtspositionele regelgeving en beleid.

Werken bij Het Sticht - Leonie