R.K. Basisschool Valkenheuvel

Adres:
Jagerspad 4
Postcode/Plaats:
3972 XL Driebergen-Rijsenburg
Telefoonnummer:
0343 536000

Onze school

De Valkenheuvel is een kleinschalige Daltonschool in Driebergen. De school ligt in een unieke wijk met diverse culturen. De meeste van onze kinderen wonen in de buurt van de school. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij ons. Op onze school hebben we een taalklas voor kinderen van statushouders uit diverse landen.

Waar staat de school voor?

SAMEN SCHOLEN, SAMEN LEVEN

Samen scholen

Ons doel is elk kind zo veel mogelijk te leren zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied. Samen met kinderen, leerkrachten en ouders zorgen wij voor een veilige en fijne plek waar onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We zijn trots op de persoonlijke ontwikkeling van onze unieke, veelzijdige groep kinderen. De leerkrachten werken vanuit de individuele mogelijkheden van ieder kind. Daarbij kan een verschil in startpunt, maar ook in geschiedenis en thuissituatie een ander uitgangspunt opleveren.

De school wil een goede leeromgeving bereiken door in te spelen op de samenstelling van de leerlingengroepen. Dit doen we door te werken in kleine groepen van maximaal 25 kinderen. Hierdoor kunnen we veel persoonlijke aandacht geven aan de kinderen. Vanaf groep 1 werken we aan de ontwikkeling van zelfstandigheid. We leren de kinderen al op jonge leeftijd om te gaan met eigen verantwoordelijkheid. Dit doen we onder andere door het inplannen van taken. Onze leerkrachten helpen daarbij. Leerlingen die goed kunnen leren worden uitgedaagd in ons leerlab. Vanaf groep 1 wordt Engels gegeven en is er een taalklas voor nieuwkomers.

Met het Daltononderwijs op onze school willen we bereiken dat onze leerlingen aan het eind van de schoolloopbaan kritisch naar zichzelf kunnen kijken en zich bewust zijn van de eigen drijfveren. Zelfstandigheid, samenwerking en reflectie zijn de belangrijkste uitgangspunten van ons Daltononderwijs.

Samen leven

Kenmerkend voor ons Daltononderwijs is dat het zich steeds blijft ontwikkelen en zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. Op onze school met verschillende nationaliteiten leren we veel van elkaar en van andere culturen. Kinderen helpen elkaar in de groep waardoor ze verschillen leren respecteren. Vanuit onze Katholieke signatuur vinden we openheid, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid naar alle andere levensbeschouwelijke visies belangrijk. Wij zijn trots op de multiculturele mix van onze school waardoor kinderen als vanzelfsprekend leren dat zij respectvol en vriendschappelijk uitgaan van verschillen. We willen onze kinderen leren ten aanzien van de maatschappij een positief kritische houding in te nemen en leren te reflecteren op hun eigen handelen. Wij vinden het belangrijk ook bij verschil van mening in gesprek te blijven en respect te hebben voor andere uitgangspunten. Op vaste momenten in de week werken we in units. Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende kwaliteiten leren hierdoor van en met elkaar.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school kijk dan op onze website www.valkenheuvel.nl of maak een afspraak met de schoolleiding, 0343 - 536000.