Het Sticht

Jaarverslag 2018 | Het Sticht 2 Juni 2019 Met dit jaarverslag legt het College van Bestuur van de stichting voor katholiek en algemeen bijzonder onderwijs Het Sticht verantwoording af over de ontwikkelingen en resultaten over 2018 aan het personeel, de raad van toezicht, de medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden. We vinden een jaarverslag vanzelfsprekend, omdat we ons publiekelijk willen verantwoorden. Daarom publiceren we het jaarverslag en bijvoorbeeld de jaarlijkse bestuursrapportage onderwijskwaliteit op onze website. Dit jaarverslag informeert u over het algemeen instellingsbeleid. We geven aan welke activiteiten in 2018 zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te borgen. Het jaarverslag bestaat uit drie delen: Het algemeen bestuursverslag, het sociaal jaarverslag en de financiële paragraaf. In het sociaal jaarverslag gaan we nader in op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Een aantal jaren geleden was er nog sprake van een overschot op de onderwijs-arbeidsmarkt. Ook in 2018 hebben we gemerkt dat we nu duidelijk te maken hebben met krapte: vervanging van zieke medewerkers kost schoolleiders veel inspanningen en een enkele keer lukt het niet vervanging te vinden. Gelukkig is het aantal dagen dat klassen geen onderwijs geboden kon worden, in 2018 beperkt gebleven. Samen met andere schoolbesturen werkt Het Sticht aan oplossingen voor dit probleem. Voor het College van Bestuur van Het Sticht is de arbeidsmarktproblematiek de grootste uitdaging voor de komende jaren. Naast veel prachtige resultaten in de organisatie en op de scholen heeft het bestuur in 2018 het besluit moeten nemen om basisschool Het Palet per 1 augustus 2019 te gaan sluiten. Het bestuur vindt het bijzonder spijtig dat het niet gelukt is om R.K. onderwijs op Het Palet in Wijk bij Duurstede voort te zetten. We verwachten dat het lezen van dit jaarverslag u een goed beeld geeft van de activiteiten van Het Sticht over 2018. College van Bestuur Het Sticht, Marleen Remmers, Kees Timmers. Voor woord

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=